Privé-Detective in België - Détective Privé en Belgique - Private Investigator in Belgium
Verzend deze pagina per mail - Print

Dienstenaanbod

Alle opdrachten die aan B.D.R.I. worden toevertrouwd worden uitgevoerd met respect voor de “Professional Code of Ethics” en de huidige wetgeving van de betrokken landen.

Door de nauwe samenwerking van B.D.R.I. met andere betrouwbare recherchebedrijven overal ter wereld, wordt het mogelijk up-to-date informatie te verstrekken zonder enige geografische beperking.

B.D.R.I. is volledig op de hoogte van de evolutie in het criminele milieu en volgt de nieuwe trends in misdadig gedrag. Zij maakt daarbij gebruik van haar jarenlange ervaring op dit gebied.