Privé-Detective in België - Détective Privé en Belgique - Private Investigator in Belgium
Verzend deze pagina per mail - Print

Troeven B.D.R.I.

Uw voordeel bij het inschakelen van B.D.R.I. kan in een paar woorden duidelijk gemaakt worden.

Kwaliteit

B.D.R.I. vervult haar opdrachten snel en professioneel en staat steeds ter beschikking van haar klanten.

Flexibiliteit

B.D.R.I. kan ongelimiteerd internationaal optreden en kan administratieve, bureaucratische en andere obstakels makkelijk voorkomen.

Waakzaamheid

B.D.R.I. kan zich volledig aan haar taken wijden in tegenstelling tot haar opdrachtgevers die vaak andere bezigheden hebben.

Onafhankelijkheid

B.D.R.I. is aan niemand rekenschap verschuldigd behalve aan de klant.

Objectiviteit

B.D.R.I. staat open voor alle opdrachten en heeft zelf het recht te beslissen welke zij wel of niet accepteert. B.D.R.I. weigert iedere interventie die haar opdrachtgevers schade zou kunnen berokkenen. Dit geldt ook ingeval van tegenstrijdige belangen.

Tijdelijk karakter

Zodra de opdracht voltooid is, eindigt uw relatie met B.D.R.I., tenzij de klant besluit B.D.R.I. te betrekken bij de controle en de verdere opvolging van een dossier.

Relaties

B.D.R.I. heeft meer dan 25 jaar ervaring en beschikt over een uitgebreid netwerk van nationale en internationale relaties. Zo onderhoudt zij niet alleen contacten met advocaten van verschillende balies, maar ook met vele vakspecialisten, in verschillende landen.