Privé-Detective in België - Détective Privé en Belgique - Private Investigator in Belgium
Verzend deze pagina per mail - Print

Onze diensten voor bedrijven

Op een vooruitziende manier
Niet vooruitzien betekent onnodig risico’s nemen

 • diepgaand onderzoek voorafgaand aan de aanwerving van personeelsleden inclusief controle van het C.V.
 • onderzoek van toekomstige leveranciers en klanten
 • marktstudies
 • vroegtijdige opsporing van interne fraude

Op een inter-actieve manier

Misbruik van eigendom, zoals:
 • interne en externe fraude
 • effectief en eerlijk gebruik van handelsmerken op de markt
 • schending van niet-concurrentie beding
 • oneerlijke concurrentie
 • industriële en handelsspionage
 • schending van het beroepsgeheim
 • solvabiliteitsonderzoek
 • misbruik van activa

Op andere manieren...

 • onderzoek van artikelen uit de pers, catalogi, enz.
 • bestudering van de concurrentie
 • effectief gebruik van handelsmerk op de markt
 • effectieve controle van de naleving van vonnissen met een dwingend karakter
 • controle van belangen conflicten tussen werknemers en derden
 • onderzoek naar het gedrag van de werknemer buiten het werk
 • toedragen van concrete elementen binnen toekomstige of huidige handels besprekingen
 • advies en hulp in geval van chantage en lichamelijke bedreiging
 • controle van algemene onkostenvergoeding van personeelsleden